fbpx 9. peatükk | Teenistus | 3D kogudus

9. peatükk

 

1. Mida eeldas Jeesus inimestelt, keda ta kutsus end järgima? Miks?

2. Miks ei piirdunud Jeesus vaid 3-4 või 12 jüngriga, vaid kutsus ja läkitas üha rohkemaid?

3. Kuidas aitab Jeesuse eeskuju suurte rahvahulkade teenimise korraldamisel väiksemate gruppide haaval tänast koguduse-elu tõhusamalt organiseerida?

4. Missugune roll võiks olla 3D koguduses erinevate suurustega inimgruppidel, kui võrrelda neid Jeesuse poolt koondatud ja teenitud hulkadega suurusjärgus 3, 12, 72, 500 või 5000?

5. Kui suures grupis toimid Sina kõige paremini, olgu osalejana või juhina? miks?