fbpx 8. peatükk | Teenistus | 3D kogudus

8. peatükk

 

1. Milles seisneb “sõna jõud”?

2. Kas ja mille poolest on Jeesuse “sõna jõud” teistest suurem? Miks?

3. Jeesuse tähendamissõna ütleb, et kurat tallub Jumala sõna inimmaailmas jalge alla ning “võtab sõna ära nende südamest, et nad ei usuks ega pääseks” - kuidas see toimub ja kuidas seda ära hoida?

4. Jeesus selgitab, et vahel ei juurdu tema sõna nende elus, kes selle küll rõõmuga vastu võtavad, siis aga vaid “üürikest aega nad usuvad, ent kiusatuse ajal taganevad ära” - miks?

5. Jeesuse sõnul võivad Jumala sõna lämmatada ka “muretsemised ja rikkus ja elulõbud ning nende vili ei saa küpseks” - miks?

6. Jeesus õpetab, et heaks pinnaseks tema sõnale osutuvad need, kes “seda kaunis ja heas südames säilitavad ja kannatlikkuses vilja kannavad”. Kuidas saaks meie elu kujuneda Jumala sõnale paremaks kasvupinnaseks?