fbpx 6. peatükk | Teenistus | 3D kogudus

6. peatükk

1. Mida Sina arvad, sõltumata oma usust või uskmatusest Jeesuse suhtes, mis võis panna osad inimesed Jeesust tema elu ja tegevuse aegu kritiseerima? Mis teeb täna inimesi Jeesuse suhtes kriitiliseks?

2. Mille poolest oli see, kuidas Jeesus oma kriitikutele vastas, erakordne? Miks?

3. Lugege Jeesuse kõnet Luuka evangeeliumi 6. peatükist (salmidest 20-49). Mis on kolm peamist sõnumit, mida Jeesus oma järgijaile edastas? Miks just need sõnumid?

4. Kas ja kuidas võiks Jeesuse õpetus Sinu elu muuta?