fbpx 4. peatükk | Teenistus | 3D kogudus

4. peatükk

 

1. Kuivõrd on Jeesuse kiusatused ainulaadsed ja kuivõrd üldinimlikud? Miks?

2. Kuidas on võimalik kiusatustele mitte alluda, vaid allutada enesekontroll Jumala valitsusele?

3. Mis tekitab inimestest vastuseisu Jeesuse ja tema missiooni suhtes? Kuidas seda ületada?