fbpx 3. peatükk | Teenistus | 3D kogudus

3. peatükk

 

1. Leia Luuka evangeeliumi 3. peatükist, millistele pattudele ja probleemidele juhtis Johannes meeleparandust kuulutades erinevate inimgruppide tähelepanu? Kuivõrd kerge või raske on inimestele nende probleeme ja patte peegeldada? Kuidas seda paremini teha?

2. Miks oli Luuka evangeeliumi järgi vajalik ristimine? Mis takistab täna inimesi end ristida laskmast? Miks on ristimine vajalik Sinu elus?

3. Kuidas on Isa, Poeg ja Püha Vaim omavahel seotud ja eristatavad? Milline on Sinu suhe Jumalasse kui Isasse, Jumalasse kui Pojasse ja Jumalasse kui Pühasse Vaimu?