fbpx 12. peatükk | Teenistus | 3D kogudus

12. peatükk

 

1. Mida tähendab Sinu jaoks Jeesuse järgimine ja tunnistamine?

2. Lugege Lk 12:1-12 ja arutlege, mille poolest erinev väline vagatsemine ja silmakirjalikkus sellest, kui anname end seesmiselt Püha Vaimu juhtida?

3. Lugege Lk 12:13-14 ja arutlege, kuidas olla pigem “rikas Jumalas” ning jagada oma parimat, nagu Jeesus, mitte kõike enesekeskselt omastada ja omale hoida?

4. Lugege Lk 12:35-48 ja arutlege, milliseid valikuid tuleb teha, et teenida heamajapidajalikult Loojat ja kaasinimesi, mitte omaenda ego, võimu, raha või mis tahes moel meid sõltlaslikult orjastavaid ebajumalusi?

5. Lugege Lk 12:49-59 ja arutlege, mida tähendab teie jaoks kompromissitus pererekondlikes suhetes, kui küsimuse all on Jeesuse järgimine ja tunnistamine?