fbpx 11. peatükk | Teenistus | 3D kogudus

11. peatükk

 

1. Miks on tähtis, aga vahel raske elada väliselt ja seesmiselt ühtset elu? Kuidas võiksid Sina seda paremini suuta?

2. Kuidas võib Lk 11:2-4 õpetatud palve aidata meil paremini ühitada oma seesmist ja välist elu?

3. Kuidas seletada seda, mida Jeesus lubab, et „iga paluja saab“? Kuivõrd oled Sina seda kogenud?

4. Kuidas eristada pahavaimu ja Püha Vaimu tegevust ning olla täidetud Püha Vaimuga, mitte pahavaimuga?

5. Miks ei näidanud Jeesus tunnustähti inimestele, kes neid temalt nõudsid (Lk 11:29-32), vaid rõhutas, et pigem on vajalik sisemine valgus ja terve nägemisvõime (Lk 11:33-36)?

6. Miks vastandus Jeesus nii teravalt variseridele ja kirjatundjatele? Kuivõrd ja miks võiksid Sinagi taoliseks vastandumiseks valmis olla?