Kevadtorm - suhteseeria

1. osa: Suhete loomine - Jakob ja Maali-Liina remmel

1. Mis on vallaliseks olemise head küljed? Kuidas ja milleks saab seda aega maksimaalselt hästi ära kasutada? Kes ei ole enam vallalised - milline oli teie kogemus selles osas

2. Millised on olnud sinu ootused “sellele õigele” inimesele? Kui analüüsid enda elu, siis kas vastad nendele ka ise?

3. Mida näeme Piiblis, millised on õigustatud ootused kaaslase (millele ka ise peame vastama)?

4. Milliseid külgi pead sina endas arendama, et olla “see õige” kellegi teise jaoks? Kui oled suhtes- mis on sinu arengukoht, et jätkuvalt olla “see õige” oma kaaslasele?

5. Kas ja miks on oluline, et potentsiaalne kaaslane oleks ka usulises mõttes sinuga nö samal pildil?

6. Miks on Jumala plaan, et seks kuuluks vaid abielu sisse?

2. osa: Abielus püsimine - Mihkel ja Eliisabet Rehepapp

1. Miks pelgalt kristlaseks olemine staatusena ei hoia abielu koos?

2. Millised asjad ja/või inimsuhted on sinu elus rajatud liivale, millised kaljule? (Mt 7:24-27) Miks on just Piibel see kõige parem alus, millele paarisuhtes tugineda?

3. Milliseid praktilisi samme saaksid sina täna teha, et hoida praegust/tulevast abielu koos?

4. Abielumehed/naised: Kuidas saaksite paremini kanda välja oma rolli abielus? (Ef 5:21-33) Vallalised mehed/naised: Kuidas saaksid kõige paremini ette valmistuda enne abielu nendeks rollideks?

5. Rm 12:18 “Kui võimalik, niipalju kui oleneb teist, pidage rahu kõigi inimestega!“ - kuidas igapäevaelus seda paremini rakendada?

3. osa: Perekond - Meego ja Eelika Remmel

1. Emadepäeval tunnustatakse emasid, isadepäeval – isasid. Kuidas iseloomustaksid Sina tõeliselt emalikku ema ja isalikku isa?

2. Miks on nii, et isa ja ema armastus ja austus teineteise suhtes loob eeldused ka laste ja vanemate vaheliseks armastuseks ja austuseks?

3. Kui terveid ja tugevaid perekondi iseloomustab lugupidamine, pühendumine, ajaveetmine, suhtlemine, ühised usulised veendumused ja toimetuleku oskused, siis kuidas võiks see Sinu perekonnaelus kõige paremini paremini avalduda?

4. Mida tähendavad Sinu jaoks lähedased peresuhted? Kuidas taolisi suhteid luua ja arendada?

5. Jeesus õpetab armastama üle kõige Jumalat ja oma ligimest nagu iseennast. Kuidas seda perekonnaelus kõige paremini teha?