Kerged küsimused

1. osa: Miks head asjad juhtuvad halbadele inimestele? - Immanuel Volkonski

Küsimused, millele mõelda ja mida arutada:

1. Kas on olemas mingi universaalne ja alati kehtiv selge piir hea ja halva inimese vahel?

2. Kas sinu meelest väärivad halvad inimesed head?

3. Kas sinu jaoks on raske halbade inimeste eest palvetada?

4. Kuidas põhjendab sinu meelest Piibel seda, et ka halbadele inimestele juhtub head?

2. osa: Miks on kristlased nii sallivad? - Rando Kangro ja Hele-Maria Taimla

Küsimused, millele mõelda ja mida arutada:

1. Lugege koos Mt 7: 3-5 ja arutage: miks on teiste vigu kergem märgata kui enda omi?

2. Kes või mis kehtestab sinu jaoks piirid, mille ületamine ei ole sallitav?

3. Kuidas saame armastada ja austada inimesi, kellel on meist erinevad väärtushinnangud?

4. Jumala sallivus tahab meid juhtida meelt parandama (Rm 2:4) - mida see praktiliselt tähendab?