Jumala tõotused

1. osa: Jumal on hea ja soovib Sulle head - Raul-Villem Reedi

Küsimused, millele mõelda ja mida arutada:

1. Räägi mõni lugu teistele (enda elust), kus Sinu jaoks Jumala Headus väljendus.

2. Kuidas väljendub Jumala Headus läbi rõõmusõnumi Jeesusest Kristusest?

3. Kuidas elamine Jumala tõotustel võib Sinu elu muuta?

4. Mis on Sinu järgmine samm, et toetuda rohkem Jumala lubadustele?

2. osa: Jumal annab kõik andeks - Maali-Liina Remmel

Küsimused, millele mõelda ja mida arutada:

1. Milliseid mõtteid või tundeid tekitab Sinus tõotus, et Jumal andestab?

2. Kuidas oled Sina kogenud, et andestusel on hind? Miks on sellegipoolest andestamisel paremad tagajärjed kui kättemaksul (mis võib olla ka nö passiivne)?

3. Kas Sinu elus on näiteid, kus andeks palumine või andeks andmine on toonud kaasa “päris” muutust? Kuidas motiveerib Jumala andestus meid muutuma?

4. Mida tähendab, et andestus on enam kui tunne? Kuidas tulla toime enda või teiste eksimustega kaasnevate emotsioonidega nagu süü, hirm, häbi, viha jne?

5. Kellele peaksid Sina täna andestama või kellelt andeks paluma? Milline on nendes olukordades Sinu järgmine praktiline samm?

 

3. osa: Jumala suurim tõotus - Christopher Andre Kontus

Küsimused, millele mõelda ja mida arutada:

1. Milliseid tundeid või mõtteid tekib, kui mõtled sellele, et Jumal on 1) igavikuline ja 2) täiesti muutumatu? 2. Milliseid Jumala tõotuseid tead? Kas oled näinud midagi neist täitumas oma kogukonnas? 3. Kas sinu elus on olnud olukordi, kus oled pidanud toetuma selgelt Jumala tõotustele? 4. Kuidas mõistad tõsiasja, et Jumal on kõik andnud Jeesuse kätte? 5. Lähtuvalt 2Kr 1:20 kirjakohast, mida tähendab Pauluse mõte, et meie suust tulgu “aamen” Jumalale kiituseks? 6. Kuidas hindad täna oma kindlust Jumalas ja millise väikese praktilise sammu saaksid omalt poolt teha, et see kindlus võiks olla suurem?