Jeesuse jälgedes

Kutsume Sind osa saama Jeesuse eluloost ning käima läbi põnevat teekonda otse Iisraelis. Jeesuse jälgedes liikudes näeme asukohti ja õpime tundma ajaloolist tausta, mis on seotud Jeesuse kogu eluga, alates tema sünnist kuni surma ja ülestõusmiseni.

Videoseeria on filmitud 2017. aasta lõpus Iisraelis. Soovime Sulle põnevat vaatamist ja kaasamõtlemist!

1. osa: Petlemmast Naatsaretti - Jakob Remmel
1. Milline on sinu sünniloo taust ning kuivõrd on selles loos sarnasusi Jeesuse looga?
2. Jumal valis kõigist võimalikest aegadest, kohtades ja tingimustest just sellised olud, et oma poja Jeesuse maailma läkitada. Kas ja mida julgustavat on selles teadmises täna meie jaoks?
3. Lugege koos Lk 2:40-52 ning arutlege, mida praktilist on meil Jeesuse noorepõlve eeskujust võimalik enda ellu rakendada?
4. Võtke väiksematesse gruppidesse ning palvetage lisaks muudele soovidele ka üksteise peresuhete eest.
2. osa: Jordanist Muutmismäele - Meego Remmel
1. Ristimine teadvustas Jeesusele tema identiteeti ja missiooni. Kas ja mida tähendab ristimine Sinu jaoks?
2. Nagu Jeesuse elus, nii on meiegi elus raskeid kõrbeperioode: kuidas selliste aegade ja raskustega toime tulla?
3. Jeesus kuulutas evangeeliumi nii oma õpetuse kui tegevusega. Mida tähendab evangeelium ja selle teistega jagamine täna Sinu jaoks?
4. Jeesuse elus olid jüngerlikud suhted väga olulisel kohal. Kuidas saaks jüngerlus teha paremaks Sinu elu ja inimesi, kellega suhtled?
3. osa: Õlimäelt Kolgatamäele - Meego Remmel
1. Mis pani inimesi Õlimäelt Jerusalemma ratsutanud Jeesust kõrgeks kiitma? Mis paneb täna inimesi Jeesust ülistama?
2. Miks nuttis Jeesus Jeruusalemma pärast? Kas ja miks võiks Jeesus täna veel pisaraid valada?
3. Mida tähendas Jeesusele tema viimane õhtusöömaaeg jüngritega? Mida võiks pühaõhtusöömaaeg tähendada täna meile?
4. Mille pärast pidi Jeesus surema? Kas ja mida võiks panna Sind tegema teadmine, et keegi on Sinu eest isiklikult surma läinud?
4. osa: Hauast troonile - Jakob Remmel
1. Võiks öelda, et jüngrid elasid Jeesuse surma tõttu läbi usulise kriisi. Teisalt oli surm ka vajalik eeldus Jeesuse ülestõusmiseks ning jüngrite usu läbikatsumiseks. Kas ja millal oled sina läinud läbi usuliste kriiside, mis on lõpuks sinu usku tugevdanud?
2. Kui Jeesuse surnuist ülestõusmine on tõene, siis kannatab see ka kriitilisi küsimusi. Mis on alust andnud miljarditele inimestele 2000 aasta jooksul sellesse uskuda?
3. Kas ja kuidas mõjutab Jeesuse surnuist ülestõus sinu ja minu igapäevaelu?
4. Jeesus andis tagasi taevasse minnes oma jüngritele korralduse olla tema tunnistajad kõikjal maailmas. Kuidas peaks see väljenduma sinu elus?