Iseseisvus

1. osa: "Iseseisvuse võimalikkus" - Meego Remmel

1. Mida tähendab iseseisvus, olgu isiklikus elus või riiklikus?

2. Miks on vahel inimlikult raske uskuda Jeesuse antud jumalikku tõotust: “Kõik on võimalik sellele, kes usub!” ? (vt Mk 9:23)

3. Kas ja mille poolest on raske elada iseseisvat usuelu? Miks?

4. Kas ja kuidas võib Jeesuse eluviis meid aidata elada iseseisvat usuelu?

5. Millises Jeesuse iseseisva usuelu praktikas viiest peaksid Sina praegu rohkem edasi arenema?

2. osa: "Suveräänsuse võimatus" - Gunnar Kotiesen

1. Mis on täna need teemad ühiskonnas ja minu elus, millest esmapilgul on ebamugav rääkida, sest see justkui piiraks minu vabadust, aga mis tegelikult hoopis aitab mul saavutada paremat tulemust/elukvaliteeti?

2. Mis on minu elu vabaduse ja sõltumatuse kontekstis täna kõige keerulisem teema? Kas ma olen seda jaganud või nõus jagama?

3. Mis on need valdkonnad, kus inimesed sageli annavad ära oma vastutuse, lootes, et asjad laabuvad iseenesest?

4. Millises eluvaldkonnas võiksin oma elus sõltumatust vähendada, et olla parema tulemuslikkusega koguduse heaks?