Indentiteedikriis

1. osa: ENESEOTSING - Joel Markus Antson

Küsimused, millele mõelda ja mida arutada:

1. Milliseid uusaastalubadusi oled selleks aastaks andnud (seoses eneseleidmise ja -arenguga)?

2. Milliseid küsimusi oled Sina seoses eneseleidmisega küsinud?

3. Kuidas erineb negatiivne enesekaotamine sellest, mida täna kuulsid?

4. Kuidas/millises eluvaldkonnas saaksid Sina ennast täna Jumalale alistada?

2. osa: ENESEKESKSUS - Helin Siibak

Küsimused, millele mõelda ja mida arutada:

1. Kuivõrd on sinu elus enesekesksust ja kuidas see väljendub?

2. Kuidas on mõjutanud teiste inimeste teenimine sind Jeesuse-/Jumalakesksemaks või lihtsalt õnnelikumaks?

3. Kas enda tahte ohverdamine saab meile tuua püsivat rahulolu? Miks?

4. Kuidas sa saad täna elada oma elu Jeesusekesksemalt?”