Indentiteedikriis

1. osa: ENESEOTSING - Joel Markus Antson

Küsimused, millele mõelda ja mida arutada:

1. Mida me teaksime seksuaalse suunitluse kohta, kui saaksime ainsaks “kasutusjuhendiks” võtta piibliraamatu? 2. Miks tekitavad seksuaalsusega seotud küsimused tänapäeval sedavõrd palju probleeme nii isiklikus kui ühiskondlikus elus? 3. Videokõnes kinnitati, et Looja aitab inimesel leida oma loomispärase seksuaalse identiteedi mehe ja naise vahelises abielulises truudussuhtes võimalikus läheduses ja viljakuses. Kas ja miks on selleni vahel nii raske jõuda? 4. Jeesus selgitas, et kõik ei pruugi mõista, kuidas teatud inimestel abieluvõimet pole, olgu sünnipäraselt või teiste inimeste poolt põhjustatult või ka puhtisiklike usuliste veendumuste pärast. Mida sellistele inimestele öelda? 5. Milline on Sinu ettekujutus seksuaalselt õnnelikust (abi)elust? Mis võiks olla Sinu järgmine samm selle järgi elatud eluloos?

2. osa: ENESEKESKSUS - Helin Siibak

Küsimused, millele mõelda ja mida arutada:

1. Kuivõrd on sinu elus enesekesksust ja kuidas see väljendub?

2. Kuidas on mõjutanud teiste inimeste teenimine sind Jeesuse-/Jumalakesksemaks või lihtsalt õnnelikumaks?

3. Kas enda tahte ohverdamine saab meile tuua püsivat rahulolu? Miks?

4. Kuidas sa saad täna elada oma elu Jeesusekesksemalt?”

 

3. osa: SEKSUAALNE SUUNDUMUS - Meego Remmel

Küsimused, millele mõelda ja mida arutada:

1. Millised on täna Sinu elu kõige tähenduslikumad suhted? Kuidas need on kujunenud?

2. Kas ja kuidas oled Sina kogenud, et “Jumal on meie südamesse pannud ka igaviku” (Kg 3:11). Kuivõrd mõjutab see Sinu igapäevaseid suhteid?

3. Millega on Jeesus meile suhetes eeskujuks?

4. Kuidas võiksime kogukonnaga (jõuluüritusele mõeldes) “mugavuse piire” ületada ja igavesti väärtuslikke suhteid luua?

 

4. osa: ENESETEOSTUS - Sven-Joonatan Siibak

Küsimused, millele mõelda ja mida arutada:

1. Mismoodi peegeldub inimeses ja tema tegevuses see, et ta on loodud Jumala näo järgi? Mis on oskused, annid või tegevused, millega sina tood maailma midagi loomingulist juurde?

2. Mis on kutsumus ja kuidas seda avastada? Mismoodi on või ei ole inimese kutsumus seotud inimsuhetega?

3. Mida tähendab sinu jaoks elada suuremale kui sina ise?

4. Mis on Jumala tahe ja kuidas seda mõista?

5. Milline tähendus võiks sinu elu jaoks olla selles, et Jeesus oli valmis surema suuremale - surema sinu eest ja mismoodi innustab see teadmine/kogemus sind täna elama/tegutsema?

 

5. osa: ENESEHALETSUS - Valtrik Pihl

Küsimused, millele mõelda ja mida arutada:

1. Mis on enesehaletsus ja mis seda sinu elus võib esile tuua?

2. Kuidas enesehaletsust saab ennetada, mida selleks teha?

3. Mida me saame Iiobi loost õppida, millega ta oli eeskujuks ja mida teeksid Sina teisiti?

4. Kuidas saad aidata sõpra või lähedast, kes on pidevalt ennast haletsemas?

6. osa: EESTLUS" - Jakob Remmel

Küsimused, millele mõelda ja mida arutada:

1. Kas ja millal oled tundnud, et sinu väärtused põrkuvad ühiskondlike normidega? Kui jah, siis kuidas peaks nendes olukordades käituma?

2. Mida võime õppida Taanieli eeskujust ning kuidas seda enda elus rakendada?

3. Milliseid lootusi saab ja tasub panna inimlikele valitsustele, milliseid Jumala igavesele valitsusele?

4. Piibel kutsub kristlasi mitmes kohas palvetame valitseva võimu eest. Milline võiks olla valimiseelsel ajal meie palvete sisu?