Igavene ja igapäevane elu

1. osa: SURM - Meego Remmel

Küsimused, millele mõelda ja mida arutada:

1. Milline on Sinu kokkupuude surmaga?

2. Mida tähendab surm Sinu jaoks?

3. Miks inimesed kardavad surma?

4. Miks rõhutatakse Piiblis, et “inimestele on seatud üks kord surra, pärast seda on aga kohus” (Hb 9:27)?

5. Kuidas aitab igavikule mõelda Jeesus, kes kinnitas: “Teie süda ärgu ehmugu! Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse! Minu Isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama? Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina.” (Jh 14:1-3)?

2. osa: RIKKUS - Mihkel Rehepapp

Küsimused, millele mõelda ja mida arutada:

1. Mida tähendab sinu jaoks rikkus? Kas sa oled enda meelest rikas?

2. Lugege koos Lk 12:13-34. Kui palju muretsed sina igapäevaselt raha pärast?

3. Lk 12:34 ütleb “Kus on su aare, seal on ka su süda”. Kui sina täna enda rahakasutust vaatad, siis kus on Sinu süda?

4. Kas ja mida saame meie nii isiklikul tasandil kui ka kogukonnaga teha, et “teha sõpru ülekohtuse mammonaga?”

 

3. osa: SUHTED - Laura Maide

Küsimused, millele mõelda ja mida arutada:

1. Millised on täna Sinu elu kõige tähenduslikumad suhted? Kuidas need on kujunenud?

2. Kas ja kuidas oled Sina kogenud, et “Jumal on meie südamesse pannud ka igaviku” (Kg 3:11). Kuivõrd mõjutab see Sinu igapäevaseid suhteid?

3. Millega on Jeesus meile suhetes eeskujuks?

4. Kuidas võiksime kogukonnaga (jõuluüritusele mõeldes) “mugavuse piire” ületada ja igavesti väärtuslikke suhteid luua?