Eluoskused

1. osa: HARJUMUSED: loo või lõhu? - Rando Kangro

1. Ajaplaneerimine ja argielu korraldamine võivad tunduda kui väsitava rutiinina. Hea rütmi järgi elamine ei saa aga olla koorem, kinnitab Jeesus (Mt 11:29-30). Milliseid muutuseid saad sina teha oma igapäevaelus, et elada tervislikuma rütmi järgi?

2. Sotsiaalne elu ja suhted - kas need püsivad iseenesest tervetena? Mil viisil vajavad need püsivaid valikuid ehk häid harjumusi, et sinu suhted püsiksid terved ja kasvaksid?

3. Kvaliteetne toitumine ei tähenda alati suuremaid kulutusi, vaid pigem eeldab tarku valikuid ja planeerimist. Kuidas (ja kas) saab Jumala Sõna suunata või lausa muuta toitumist, harjumusi ja seeläbi elukvaliteeti? (Jh 6:35, Rm 14:1-23, 1 Kr 8:8; 10:31)

4. Vaimulik toitumine - tänases ühiskonnas me “upume infosse, aga januneme tarkuse järgi.” Kas motivatsiooniks ja igapäevaseks inspiratsiooniks on vahet, millist informatsiooni nö vaimulikult süüa? (Mt 4:4, Jh 17:17, 2Jh 1:9)

2. osa: ÕPPIMINE: tüütav või töötav kogemus? - Meego Remmel

1. Õpivõime on seoste loomise võimekus. Arukam loob rohkem seoseid. Kas ja kuidas saame oma õpivõimet arendada?

2. Miks tundub õppimine vahel ebameeldiv? Kas ja kuidas saab õppimist meeldivamaks muuta?

3. Teadmus = teadmine + kogemus. Uus teadmus (nt teadusavastustes, loomingus, usuelus) on arusaam varasematest teadmistest ja kogemustest uutes seostes, otsekui uues valguses. Mis või kes ja kuidas on toonud Sinu ellu uut valgust ja teadmust?

4. Hüpotees on usutav teadmus, mis vajab veel kinnitust. Jumal on paljude jaoks hüpotees, samas on kristlased selle tõesuses veendunud. Kuidas see võimalik on?

5. Kristlik elulaad tähendab õppivat elustiili. Mille või kelle nimel võiksid Sina elus edasi õppida? Kuidas seda kõige paremini teha?

4. osa: PUHKAMINE: kuidas õigesti puhata? - Laura Remmel

1. Milline on hetkel sinu elus õppimisele/töötamisele ja puhkamisele kuluva aja suhe?

2. Kuidas eristada taastavat ja laastavat puhkust? Kuivõrd hästi oskad sina oma puhkeaega kasutada? Mida oleks sinul selles valdkonnas Jeesuselt õppida?

3. Kuidas sina kõige efektiivsemalt puhkad? Kas üksinda või koos inimestega? Milliseid tegevusi tehes?

4. Kas ja kuidas oled kogenud, et Jumalaga veedetud aeg on kõige kvaliteetsem puhkus?