fbpx Vundamenti ladudes | 3D kogudus

Vundamenti ladudes

Laupäev, 1. oktoober 2016

On olnud põnev jälgida, kuidas uus sügisene värskuslaine on tulnud ka 3D koguduse ellu. Kui me 4. septembril oma 6. aastapäeva tähistasime, oli tunda, et elav kultuuriboost ei olnud seotud ainult Võimaluste Festivaliga, vaid pigem oli see stardipunkt laiemale kultuurimuutusele terves koguduses. Tähistamise meeleolus rääkisin aastapäeval sellest, et järele jäänud 2016. aasta jooksul on 3D koguduse peamiseks sihiks tegeleda antud soovitustega, mis tulid välja koguduse hindamise tagasisidest. Selle protsessi eestvedamiseks sai pandud kokku ekstra visoonitiim, kelle juhtimisel saab kogudus astuda olulisi samme vajaliku arengu suunas ning juba praegu on näha sellest suurepärased viljad.

Esimesel kokkusaamisel oli meie eesmärgiks sõnastada 3D koguduse identiteet. Teadmata, kes me oleme ja kelleks Jumal meid loonud on, on raske sõnastada ühtegi suuremat eesmärki. Sellest lähtuvalt sai laiema protsessi tulemusena valmis üks lause, mis võtab kokku 3D koguduse olemuse ja identiteedi - me oleme avatud perekond, kes järgneb Jeesusele, armastades Jumalat, kogudust ja inimesi kaugel Jeesusest. Natuke seda lauset selgitades, usume, et meie identiteet peitub selles, et oleme osa Jumala perekonnast. Me pöördume Jumala kui enda Isa poole ning näeme koguduseliikmeid endi kõrval kui õdesid ja vendi. Samamoodi mõistame, et nagu maises perekonnas, on ka vaimses perekonnas inimesed erineval küpsustasemel ning küpsemad haaravad rohkem vastutust ka nooremate ees. Ometi võib perekonna tähendus jätta mulje suletud ringist ning just sellel põhjusel sõnastasime ennast kui avatud perekonda. Me tahame olla avatud kõigile inimestele ning avatud ka enda elude suhtes. Suurim erinevus aga iga teise avatud perekonnaga on see, et me järgneme Jeesusele. See pole pelgalt tegevus, vaid see on osa meie identiteedist ning see väljendub armastuses kõigis kolmnurga nooleteraviku suhte tasandis - nii Jumala, koguduse kui ka nende suhtes, kes on Jeesusest kaugel.

Parim on veel ees!

Jakob