fbpx Sõpruskond kui evangeelne väljakutse | 3D kogudus

Sõpruskond kui evangeelne väljakutse

Reede, 1. aprill 2016

Juba aasta algusest saadik on kogudus võtnud teadlikuma suuna selles osas, et alustada tööd noorema generatsiooniga. Me kogudus vajab järelkasvu, kuid eelkõige vajab iga Eestis elav noor Jumalat ning seetõttu tuleb meil astuda oma mugavusest välja ja panustada tulevikku. Viimases uudiskirjas jagas Sven-Joonatan sellest, kuidas Jumal on kutsunud teda selleks reaalseid samme astuma ning 3D koguduses noortetööd juhtima. Teatud määral on väike algus selles suunas juba tehtud ning grupp inimesi House Partyde kaudu regulaarsemalt ja teadlikumalt põhi- ja keskkooliealistega kokku saanud. 

Et täpsemalt mõista, mida House Party endast kujutab, tuleks minna tagasi 2015 aasta sügisesse. Pärast oktoobrikuu pühapäevast VIPi jalutas kamp 3D koguduse rahvast kontorist edasi sööma. Tee peal arutati selle üle, millised on meie koguduse noorte omavahelised suhted ning kuidas meie, 20-25-aastased koguduse liikmed saaksime neisse rohkem panustada ja aidata kaasa nende vaimulikule kasvule. Hetkel sellele tagasi vaadates on hämmastav tõdeda, kuidas nii mõnedki said just tolle jalutuskäigu keskmes omale südamesse väga selge Jumala kutse hakata nende noorte heaks midagi reaalselt tegema. Tol pühapäeva õhtul saigi 7-10-liikmeline grupp sõpru Siibakute kodus kokku, jagati avameelselt oma mõtteid ja kogemusi ning pandi paika esialgsed plaanid kodugrupilaadsete House Partyde korraldamiseks. 

Nüüdseks on House Partysid toimunud kuus korda. Tavapäraselt leiab üritus aset paar korda kuus reede õhtuti mõne koguduseliikme kodus. Nii-öelda tiim, kus meid on ca 7-9, saab varem kokku, et palvetada ja kuulata, milleks Jumal tahab meid õhtu jooksul kasutada. Seejärel oodatakse nii oma sõpru, trenni- ja klassikaaslasi, et koos mängida lauamänge, süüa, tutvuda mõne uue inimesega ja et lihtsalt mõnusalt koos aega veeta. Keskne osa on sellel, et õpiksime Jumalat paremini tundma ning selles osas oleme kuulnud tunnistusi, lugenud Piiblit ja võtnud väiksemates gruppides aega, et üksteise eest palvetada. See on olnud tõeliselt võimas, kuidas Jumal on kutsunud kokku nii põhi- kui keskkooliealised noored, kes ei ole Jumalast midagi teadnud, kuid mõne kristlasest sõbra kaudu on nad House Partyle sattunud ning saanud kuulda evangeeliumi ja seda, kuidas Jumal võib muuta iga inimese elu. 

Hetkel, mil esimesest House Partyst on möödas juba ligi pool aastat, võib öelda, et nende kuue kokkusaamise läbi on Jumala ligiolu olnud kogetav nii mitmel moel. Mitukümmend noort inimest on nendelt üritustelt läbi käinud, leidnud endale uusi sõpru, saanud veeta aega turvalises ja armastavas keskkonnas ning mis kõige olulisem - kuulnud Jumalast, kes on armastav, kõikvõimas ja elumuutev. See on just see, mida noored vajavad kuulda ja kogeda ning mida ise oleme Jeesuselt õppinud edasi jagama. Mt 18:20 "Sest kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel." 

Võimas, kuidas meie endi teadmata, valmistas Jumal juba sügisel kogudust ette selleks, et noortetöö võiks alguse saada. Usume, et House Party’de sõpruskond on olnud hea platvorm, millest võib edasi kasvada laiemalt ka noortetöö. Oleme näinud vajadust minna noortele järele ja teinud selleks ka reaalseid samme. Alati pole olnud lihtne. Oleme kogenud ka tagasilööke, kuid Jumal on olnud ustav ja näidanud, et kui Talle alistume ja täielikult Teda usaldame, siis Ta saab teha oma tööd. Nii mõnigi noor on otsustanud oma reede õhtu veeta mõnuainetest vabana, et tulla turvalisse keskkonda, kus saab kuulda elumuutvat sõnumit. Samuti oleme ka tiimiga näinud, et see protsess on muutnud ka meie elusid. Otsime rohkem võimalusi evangeeliumi jagamiseks, igatseme tihedamini kokku saada, et koos Piiblit uurida ja palvetada. Usume, et see on kõige tervislikum viis teha kogudust ja teha jüngreid - nähes inimeste vajadusi ja tegutseda vastavalt sellele. Seeläbi kasvame isiklikult Jumalale lähemale, tekivad usalduslikud suhted sõpruskonnas, mille kaudu saab ka kogudus mõjutatud ning mille kaudu ehitame üles Jumala kuningriiki.