fbpx Mõttetöö arengud visioonitiimis | 3D kogudus

Mõttetöö arengud visioonitiimis

Esmaspäev, 31. oktoober 2016

Pärast Bill Hoyt'i koguduse hindamist ning Võimaluste Festivali sai pastor Jakob selguse, et nüüd, kus 3D kogudus on juba 6 aastane, tuleks uuesti läbi mõelda, kes me oleme ning kuhu jõuda tahame. Ta otsustas selleks kokku panna 12-liikmelise visioonitiimi, millest ka minul avanes võimalus osa olla.

Esimest korda saime kokku 19. septembril. Istusime üheskoos Paide Nelja Kuninga hotelli konverentsiruumis ja rääkisime sellest, kuidas 3D koguduse alguse sai ning kuhu tänaseks jõudnud oleme. Sõnastasime sellest lähtuvalt 3D koguduse identiteedilause: „3D kogudus on avatud perekond, kes järgneb Jeesusele, armastades Jumalat, kogudust ja inimesi kaugel Jeesusest.”

Alates sellest kohtumisest oleme igal esmaspäeval paari-kolme autoga jälle Paidesse sõitnud, et püüda kirja panna ka koguduse missioon ja kultuur. Iseenesest tunduvad kõik need asjad justkui „loogilised” ja „Piiblipõhised”, kuid visioonitiimina oleme tajunud, et tegelikult on neid üsna keeruline lühidalt kokku võtta ja sõnadesse panna. Nii nuputasime näiteks kaks esmaspäeva seda, kuidas panna kõigile arusaadavalt ja teoloogiliselt korrektselt sõnadesse Jeesuse misjonikäsk ja koguduse missioon: „Jagada elumuutvat sõnumit Jeesusest, ristida Temasse uskujaid ja õppida üheskoos Teda järgima.” Seejuures rääkisime ka küpse jüngri tunnustest.

Järgnevalt asusime tegelema 3D koguduse kultuuriga. Võtsime aluseks 3D koguduse põhiväärtused ja püüdsime nendest lähtuvalt leida 5 koguduse kultuuri iseloomustavat tunnust. Pika arutelu tulemusena leidsime, et need võiksid olla: 1) kustumatu rõõm, 2) julge usk, 3) pidev elumuutus, 4) tegudega armastus, 5) tõeline pühendumine.

See on aga alles algus. Suur töö visiooni ja strateegia sõnastamisega on veel ees. Seniks aga püüame olemasolevat välja elada! Oleme tänulikud kõigi palvete ning tagasiside eest, mida läbi 3D inimeste grupi ja isiklike pöördumiste olete visioonitiimiga jaganud.

Aitäh kogudus!

Laura