fbpx Kohtumine vanematekoguga | 3D kogudus

Kohtumine vanematekoguga

Pühapäev, 1. november 2015

Võib-olla Sa pole teadlik, kuid lisaks sellele, et 3D kogudust juhivad otseselt pastorid ja juhatus, siis on meil ka vanematekogu. Kohtume nendega umbes kord kvartalis. Vanematekogu rolliks on väljaspoolt 3D kogudust vaatajana vanemliku nõu ning praktiliste ideedega toetada. See on midagi, mida kindlasti vajame ning mille eest ka tänulikud oleme.

Vanematekogu puhul on tegemist meie EKB koguduste liidu (kuhu ka 3D kogudus kuulub) juhtidega, kes kõik on ka ise pastorid:

Meego Remmel - Tartu Salemi Baptistikogudus

Peep Saar - Tartu Kristlik Risttee kogudus

Gunnar Kotiesen - Rakvere Karmeli kogudus

Erki Tamm - Tallinna Kalju Baptistikogudus

31. oktoobril kohtudes tuli jutuks 3D koguduses hiljuti toimunud muutused, võidud ja uued väljakutsed. Viimaste osas saime keskenduda nii meie tänastele kui ka pikemas plaanis tulevikuga seotud väljakutsetele ning valikutele (uute campuste rajamine, lastetöö, noortetöö jne). Oli igati väärt aeg ning kindlasti tänu sellele ajale oskame teha ka targemaid ja läbimõeldumaid otsuseid. Ootan põnevusega juba järgmist korda veebruari alguses.

Julgustan ka Sind jätkuvalt palvetama meie koguduste juhtidele tarkust ning alandlikku südant teha valikuid, mis toovad au Jumalale ning viivad meid Jeesuse antud missioonil edasi.

Jakob