fbpx Häkaton - õpime ettevõtluse nippe kasutama evangeeliumi levikuks | 3D kogudus

Häkaton - õpime ettevõtluse nippe kasutama evangeeliumi levikuks

Kolmapäev, 15. aprill 2020

Nii mitmedki vaimuliku töö juhid saavad aeg-ajalt tõmmata paralleele ettevõtte ja koguduse vahel - mõlemad on ju omaette organisatsioonid, mille toimimiseks vajame asjakohast strateegiat, head meeskonda ning inspireerivaid eesmärke. Seetõttu oleme ka 3D koguduses noppinud n-ö paremaid palasid ärimaailmast, mis võiksid kaasa aidata Jeesuse antud sõnumi levikule. Nii küpses meie pastor Jakob Remmeli mõtetes juba mõnda aega idee tuua ärimaailmas üha enam populaarsust koguv “häkaton” (ingl k hackaton - programmeerimismaraton) koguduste konteksti. Mitmete jaoks uus mõiste pärineb algselt IT-ringkondade häkkekultuurist, mida tänaseks on kasutusele võetud ettevõtluse ringkondades (nn startup-häkatonid). See on rühmatöö formaat, kus eri valdkondade inimesed koondavad kokku oma ideed ja oskused ning mille tulemusena valmib lühikese aja jooksul, intiivse panustamise käigus lahendus püstitatud probleemile.

Märtsi keskel kehtestatud eriolukord oli lõpuks ajendiks, kus Jakobi mõtetes ringlenud idee häkatonist formuleerus kiirelt tervikpildiks. Ühtäkki sõltus koguduste meediatööst enneolematult palju ning oli aeg terve Eesti kristlaskonnaga välja astuda. Kiire reageerimine viis lõpuks selleni, et juba kuu lõpus, 27.-28. märtsil leidiski aset koguduste häkaton. Lahendust otsiti probleemile: “Kuidas võiksime antud kriisiolukorras luua innovaatilisi lahendusi evangeeliumi kuulutuseks, jüngerluseks ja inimeste teenimiseks?” 

Tingitult eriolukorrast kandsid paljud kogudused online-keskkonnas üle oma jumalateenistusi. Usume, et see oli hea algus, kuid samas nägime inimeste vajadust enama järgi kui üksnes videoteenistuse sisu, mida läbi Interneti avaruste tarbida. Kuigi füüsiliselt olid mõned uksed sulgunud, on siiamaani, siis avab Jumal nii vaimulikult kui virtuaalselt uusi aknaid inimestega suhtlemiseks ning Tema kuningriigi töö levikuks. 

Nädal enne häkatoni oli kõigil võimalus esitada oma ideed ja probleemid, mida ürituse raames võiks arendusele võtta. Kokku laekus 15 unikaalset ideed erinevatel teemadel: “kadunuteni” või hingekriisis inimesteni jõudmine, väärtuslike kristlike materjalide, ülistuse ja inimeste tunnistuslugude kättesaadavamaks tegemine, suhtluskeskkondade loomine, heategevus kriisi olukorras jpm.

Reede õhtul jõudiski kätte aeg, kus osalejad tulid kokku virtuaalse platvormi kaudu ning idee autorid esitasid oma nägemuse lahenduse suunast. Koos autorite ja kuulajatega võttis häkatonist osa ligi 25 inimest. Peatselt koondati mitmed ideed kokku kolme rühma ja jaguneti meeskondadesse, kus järgnes intensiivne arutelu ning prototüüpide ettevalmistus. Juba järgmise päeva hommikul tutvustati lühidalt oma lahendusi ning jätkati arendustegevustega. 24 tunni lõppedes koguneti taas kokku ning esitleti oma prototüüpe ja edasisi samme. Häkatoni käigus sündisid järgmised ideed:

  1. Jututuba “Karantiinijutud” - karantiini ajal tööpäeva õhtuti toimuvad 3D inimeste juhitud saated koos külalisosalejatega, kus arutletakse päevakajalistel teemadel. Kõigil kuulajatel on võimalus küsida täiendavaid küsimusi. Põnevate vestlustega alustati juba häkatonile järgneval nädalal. 
  2. Online hingehoiu nõustamisplatvorm “sinuABI” - loodav veebileht, kus koostöös vabatahtlike kristlastest kogemusnõustajate ja professionaalidega aidatakse tasuta hingekriisis olevaid inimesi kirjalike vestluste teel. Veebileht ning sisu on hetkel aktiivse arendamise all.
  3. Oma tunnistuslugude jagamise veebiplatvorm - MyStory.me kodulehe näitel luua eestikeelne “minu lugu koos Jumalaga” evangeelne keskkond, kus vaataja saab astuda suhtlusesse tunnistuse jagajaga ning küsida täiendavaid küsimusi.

Eestimaa esimene teadaolev ühine kristlaskonna häkaton oli igapidi edukas. Alati võiks ja saaks rohkem “nähtavat” välja pigistada, kuid nähes, kuidas üritus, selle käigus loodud ideed ja lahendused panid osalejatel silmad särama, mõtte tööle ning missioonitundlikkuse, et siit saab midagi suuremat Jumala auks välja kasvada, siis kokkuvõtvalt võib tsiteerida Piiblist Heebrealaste kirjast 11:1: "Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus".

Marlen Pihl
3D koguduse meediajuht