fbpx 8 lugu, kuidas Jumal tegutseb | 3D kogudus

8 lugu, kuidas Jumal tegutseb

Neljapäev, 1. detsember 2016

Mul polnud vähimatki aimu, kui tegus Jumal me koguduses on, kuni ma süvitsi uurima ja küsima hakkasin. Mõelge, kui innustav see kõigile oleks, kui me kogu aeg kuuleksime Jumala tegutsemisest! Jumal on tõesti elav ja liikuv ning seega jääb meil vaid üle teha oma osa ning seda omavahel jagama hakata! Jumal tegutseb, kasvatab ja arendab lakkamatult!

Mis on järgmiste lugude juures ühist?

1) Nagu novembrikuu uudiskirjast lugeda võis, siis toimus 3D bändilaager. See oli midagi, mis oli Carlosel juba mõnda aega südamel olnud ning ta otsustas astuda teadliku sammu ning see ära korraldada. Mõeldi kirjutada ka laul, kuid selle asemel valmis peaaegu kolm lugu! Lisaks sellele oli bändiga koos veedetud aeg ülesehitav nii bändiliikmete jaoks, kuid saab kindlasti edaspidi ka koguduse jaoks ülesehitav olema!

2) Ragnar visati kodunt välja ning selle lahenduseks pakkus Claus sõbrana talle enda kodu. Poisid võtsid ühendust oma kogukonnaga ning üheskoos Skype’i teel palvetati, et Jumal tooks sellesse olukorda lahenduse. Pärast palvetamist proovis Claus Ragnari isaga ühendust saada ning olukord lahenes juba õhtu jooksul selliselt, et Ragnar sai koju tagasi minna!

3) Ka Kirkel oli konflikt oma vanematega. Pärast seda, kui Kirke esimeselt VIPilt koju naasis, sai ta ema pahaseks ning sellest kasvas keeruline konflikt. Kirke võttis oma kogukonnaga ühendust, et koos palvetades saada Jumalalt abi. Juba järgmisel õhtul Jumal sekkus ning Kirke sai imeliselt oma emaga vestelda ning olukorrale mõistliku lahenduse!

4) Gretel on üsna pikka aega olnud igatsus isiklikku luulekogu välja anda. Ühel loovkirjutamise võistlusel juhtus ta vestlema naisterahvaga, kes ühtlasi on eesti kirjanduses tuntud tegija. Selgus, et talle meeldis Grete luule väga ning kuna ta omas ka kirjastust, siis pakkus Gretele võimalust oma unistus täide viia, kui pisut oma töid veel lihvida!

5) Meie pastor Jakob käis oktoobris USAs ning kohtus seal mitmete inimsetega, kes olid talle inspiratsiooniks, kuid kellele sai ta ka ise julgustuseks olla (Perry Noble, Joel Markus Antson)!

6) Mathias tunnistas loo sellest, et midagi konkreetset on raske oma kogukonnast välja tuua, sest Jumal on pidevalt midagi tegemas! Alati on teadmine, et kogukonnas on keegi uus või keegi, kes on teist või kolmandat korda kogukonnas. Lisaks sellele miskit on pidevalt toimumas ja Jumala au avaldub. See on märk sellest, et kogukond on oma usku välja elamas ja just seda me suve algusest saadik ka kogudusena oleme igatsenud!

7) Artur on ustavalt haiglas ühte sõpra külastanud ning palvetanud teise sõbra eest, et Jumal neid kõnetaks ja et nad mõlemad kogukonda jõuaksid. Tänaseks on mõlemad neist ka kogukonda külastanud!

8) Kevin tunnistab, et on hakanud Jumalat paremini mõistma ja tema suhe Jumalaga on isiklikum kui eales varem. Sarnaselt Kevinile teadvustab ka Raahel, et Jumal on teda aidanud ja isiklikul tasandil lähedasemaks kasvanud!

Nende lugude juures on midagi ühist! Iga loo keskmes on inimene ja Jumal ning nendevaheline elav suhe!  Seda nimekirja koostades oli kõige suurem wow-hetk see, et ma märkasin, kui palju tegelikult Jumal tegutseb! Ta teeb seda KOGU AEG. Siit ka üks mõte Sulle – kui Su elu seisab juba pikemat aega paigal, siis vaata, kus kohas on Su suhe Jumalaga! On see elav?

Raul-Villem Reedi