Avasta Piibel

1. osa: Miks on Piibel usaldusväärne? - Arne Hiob ja Rando Kangro

1. Mida tähendab Piibel Sinu jaoks? Kas selle raamatu tähendus võib inimese jaoks muutuda, kui ta “tunneb Pühakirja” ja “...Jumala väge”? (Loe Mk 12:24)

2. Koraan on islami ja veedad hinduismi pühakirjaks. Kas ja kuidas saavad kristlased piibliteksti usaldusväärsemaks pidada?

3. Kas ja miks on piiblitekstid kristliku elu normiks - tervikuna?

Piibli usaldusväärsusest pikemalt: https://docs.google.com/document/d/1PAobjsKrmXR2p2687sNcPZQ7xJBV5X6v_og8...

2. osa: Piibli kronoloogia ja narratiiv - Jakob Remmel

1. Kui palju oled sina kokku puutunud Piibli suure looga varem ning kas said täna midagi uut teada?

2. Kuidas aitab Piibli suure narratiivi mõistmine ja laiemalt taustteadmiste omandamine Piiblist paremini aru saada?

3. Kuidas sobitub sinu lugu Jumala suurde loosse? Kuidas meie kogukonna lugu?

3. osa: Kuidas Piiblit lugeda? - Maali-Liina Remmel

1. Kas ja millal oled kogenud, et mõne teksti/raamatu lugemine on sinu jaoks põnev? Millal aga vastupidiselt igav või raske?

2. Videos rääkisime, milliste hoiakutega on hea Piiblit lugeda (põnevuse ja innukusega, alandlikkusega, usuga, palvega, mõistusega). Kuidas on sinu hoiakud mõjutanud sinu Piibli lugemist? Kas oskad tuua näite, kuidas muutus mõnes sinu hoiakus on muutnud seda, kuidas loetust aru saad ja seda rakendad?

3. Millised praktilised sammud/abivahendid on aidanud sul lugeda Piiblit regulaarselt ja sellest aru saada?

4. Mida saad sina teha, et sinu tulevas nädalas oleks elavat kontakti Jumalaga?

Lugege 1. Korintlaste 13. peatükki. Mis on põhilised mõtted, mida see tekst edasi annab?
Nüüd lugege järgnevaid tekste, et paremini mõista, mis kannustas Paulust korintlastele eelmainitud teksti kirjutama: 1.Kr 1:10-12; 3:1-4; 4:6-10; 6:1; 6-8; 11:17-18.

Lugedes neid kirjakohti, mõistame, et 1.Kr 13 ei ole lihtsalt tekst, mida on ilus pulmas ette lugeda või ainult romantilise armastuse kohta käiv, vaid ennekõike on see kirjutatud juhendina, kuidas hoida ühtsust koguduses ja koguduse praktilisi väljakutseid lahendada.

4. osa: Kuidas Piiblit ellu rakendada? - Meego Remmel

1. Piibel suunab meid isiklikult Jumalaga suhtlema. Kas ja kuidas oled seda teinud?

2. Meid mõjutavad kodu, sõbrad, meedia, kultuur. Kas ja milliste veendumuste kujunemisele on Sinu elus mõju avaldanud Piibel?

3. Piibellikud väärtused peavad saama igapäevaseks elupraktikaks, vastasel juhul me neid tegelikult ei väärtusta. Milliseid väärtusi on kergem ja milliseid raskeim ellu rakendada? Miks?

4. Mida tähendab kasutada Piiblit käsiraamatuna, mitte käsuraamatuna?

5. Kuivõrd on Piibli järgi elatud elu Sinu karakterit muutnud? Kas ja kuidas see saab üldse toimida?