10 käsku

1. osa: HIMUSTAMINE - Joel Markus Antson

Küsimused, millele mõelda ja mida arutada:

1. Milliseid asju või suhteid oled teiste inimeste puhul kadestanud ning soovinud, et need oleksid Sinu omad?

2. Milliseid inimesi endale eeskujuks võtad ning millises suunas need eeskujud Su elu mõjutavad?

3. Millistest tegevustest, asjadest või suhetest otsid Sina janu kustutamist?

4. Mida võiksid täna teha, et kustutada oma janu armastuse, kindluse ja tähenduse järgi?

2. osa: VALETAMINE - Hendrik Pihl

Küsimused, millele mõelda ja mida arutada:

1. Miks on ühiskonnas valelikkus nii laialt levinud?

2. Jaga mõni lugu, kus sulle on valetatud ning kuidas see sind tundma pani?

3. Millistes olukordades sina tavaliselt valetad? Mis liiki valed need on?

4. Kuidas elamine täielikus ja täiuslikus tões võib su elu muuta?

5. Mis võiks olla sinu järgmine samm täitmaks täielikult seda käsku?

 

3. osa: VARASTAMINE - Mihkel Rehepapp

Küsimused, millele mõelda ja mida arutada:

1. Mida tähendab sinu jaoks varastamine? Too näiteid!

2. Miks on sinu arvates varastamine ühiskonnas nii suur probleem? Miks inimesed varastavad?

3. Milline on olnud sinu kokkupuude varastamisega? Kas oled ise kunagi varastanud või on keegi sinult varastanud?

4. Kuidas suhtud varastamisse, arvestades, et kokkuvõttes kuulub kõik Jumalale?

5. Lähtudes Ef 4:28, millise panuse saad sina isiklikult anda, et inimesed teeniksid ausalt elatist?

 

4. osa: ABIELURIKKUMINE - Christopher Kontus

Küsimused, millele mõelda ja mida arutada:

1. Mida tähendab sinu jaoks abielurikkumine? Millised on truuduse murdmise tagajärjed?

2. Kuidas ennetada truuduse murdmist? Mida peaks tegema inimene, kes on juba truudust murdnud, aga mõistab, et see on patt?

3. Kuidas käituda, kui oled saanud teada, et sinu lähimas sõpruskonnas esineb truuduse murdmist?

4. Meenuta abielusid, kus oled näinud, et esineb "mänguilu"?Jaga mõnest sellisest ja mõtle, mis soodustab seda, et see abielusuhe on täit rahuldust pakkuv ja atraktiivne.

5. Kuidas saaksid käituda ja mõelda, et vältida enda elus truuduse murdmist kui pattu?

 

5. osa: TAPMINE - Mathias Mõttus

Küsimused, millele mõelda ja mida arutada:

1. Milline neist teemadest - abort, eutanaasia, tapmine riigi/seaduse nimel ja viha - on hiljuti Sinu mõtetest läbi jooksnud?

2. Milles väljendub Sinu jaoks InimELU erilisus? Kas ELU tähtsus on ühiskonnas täna pigem ülehinnatud või alahinnatud?

3. Millistes olukordades oled rakendanud ÕIGLASE RAHU lähenemise ideed oma elus? Millise mõjuga see oli?

4. Milline lugu on Sinul jagada toeks olemisest või toe saamisest kriisides?

5. Milliste teemade juures väljendub Sinu viha ning milliseid samme saad teha, et see viha oleks "tervislik", mitte hävituslik?

6. osa: VANEMATE AUSTAMINE - Lisete Lige

Küsimused, millele mõelda ja mida arutada:

1. Kes on need inimesed, keda saad enda elus perekonnaks pidada?

2. Milline on Sinu pilt terviklikust perekonnast?

3. Mida oled oma vanematelt õppinud, mille eest võid olla tänulik?

4. Mida oled/tahad kaasa võtta enda loodud/loodavasse perekonda?

5. Mis on need valdkonnad Sinu elus, kus saaksid oma vanemaid paremini austada?