fbpx Väikesed valikud | Valikud | 3D kogudus

Väikesed valikud | Valikud

1. Kui keegi vaatab kõrvalt sinu igapäevaseid, väikeseid valikuid ja harjumusi, siis millise inimesena võiks sind kirjeldada? Kas see on kooskõlas sellega, milline sa päriselt igatsed olla? 2. Kas ja kuidas oled kogenud oma elus tõena mõtet, et sihtkohta ei määra mitte meie unistused ja soovid, vaid trajektoor ja suund, millel liigume? 3. Mida tähendab liikuda oma elutrajektoori koos Jumalaga ja Jumala suunas? Miks on see oluline? 4. Mis on sinu jaoks üks järjepidev väike valik ehk harjumus, mida igatsed enda elus näha? Milliseid praktilisi samme saaksid selle suunas astuda? (Meenutuseks, et kõnes oli juttu järgmistest võtetest: eesmärgi väikesteks osadeks jagamine, harjumuse sidumine olemasolevaga, keskkonna kujundamine valikut soodustavaks, igatsetud karakteri meeles hoidmine)