fbpx Välja vabandamine või põhjendatud vabandus? | Vabandamine | 3D kogudus

Välja vabandamine või põhjendatud vabandus? | Vabandamine

1. Meenuta mõnda olukorda, kus olid sunnitud end välja vabandama, teades, et tegelikult käitusid valesti. Kas kahetsed mõnda sellist olukorda, kus loobusid mingist heast võimalusest? 2. Kuidas tavaliselt käitud olukorras, kus keegi palub sinult mingit teenet? Kuidas käituksid olukorras, kus tead, et pead kindlasti teatud pakkumisele EI ütlema, kuid tead, et inimene, kes Sinult teenet palub, sellist vastust ei oota/ei annagi teist valikut? 3. Millises olukorras on välja vabandamine õigustatud? 4. Tähendamissõnas on toodud välja, mida pidusöögi peremees ehk Jumal tegi nendega, kes talle ära ütlesid. Lugege koos Lk 14:21-24. Mis on need vabandused, mida sa täna Jumalale tood, et Talle mitte järgneda?