fbpx Maraton | Võitlusvaim | 3D kogudus

Maraton | Võitlusvaim

Arutelu küsimused: 1. Maratoonar kinnitas, et treenima peab nii oma füüsist kui ka psüühikat ja vaimu. Miks see vajalik on? 2. Mille nimel laseb Jumal meid vaimutreeningus läbida erinevaid raskusi? 3. Kuidas võib juhtuda, et mingi oluline asi elus saab meile iidoliks, ebajumaluseks? 4. Kuidas võiksid Sina oma elus ja tegevuses vältida ebajumalateenistust ning pühenduda Jumala teenimisele? 5. Videokõne lõppes kinnitusega, et "Jumal on leitav". Otsige üles vastav piiblitekst (Js 55:6) ning arutlege ja proovige sellest lähtuvalt, kuidas "Jumal on leitav"?