fbpx Unistuste jäljed | Võimaluste Festival 2019 | 3D kogudus

Unistuste jäljed | Võimaluste Festival 2019

Võimaluste Festivalil 2019 kõneles Hele-Maria unistustest, eneseteostusest ja selle viljadest. 3400 aasta eest kirja pandud Paabeli torni loo näitel selgitas Hele-Maria, miks meie õilsad kavatsused jooksevad liiva, kui püüame kõike saavutada ilma Jumalata. Väga ausalt jagas Hele-Maria ka enda purunenud unistusi ning sellest, mis aitas tal raskustest läbi tulla. Kõne pidepunktid: 1. Head kavatsused nagu tuua maailmarahu, päästa keskkond või mis iganes muu jookseb liiva, kui seda üritatakse teha ilma Jumalata. 2. Jumala unistused tunneb ära sellest, et need kannavad head vilja ka inimestele meie ümber. 3. Meil on Jumal, kes “...meis tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda” (Ef 3: 20)! 39:16 "Usun, et Jumal tahab meis kõigis välja juurida kahte mõtet: 1) "Mul pole piisavalt.." 2) "Jumal ei suuda..."" Mõtisklemiseks: 1. Mida võime õppida Paabeli torni loost? 2. Millised on Jumala “unistused” Piibli põhjal? Vaata näiteks 1Tm 2:3-4, Jr 29: 11, Rm 12: 2, 1Ts 4:3-8, Ilm 21:1-4. 3. Kuidas eristada jumalikke ja inimlikke kavatsusi?