fbpx Surmast ellu | Võimaluste Festival 2017 | 3D kogudus

Surmast ellu | Võimaluste Festival 2017

Lugemiseks: Apostlite teod 2:22-24 Apostlite teod 2:37-41 Kõne põhipunktid: 1. Jeesus on Kristus – Elava Jumala Poeg – tõotatud lunastustöö täideviija. 2. Patt polnud vaid 1. sajandi juudirahva probleem, see on kogu inimkonna peamine probleem. 3. Andestus on võimalik! Pääste on saadaval ja Jumal on tõotanud kinkida Püha Vaimu! Küsimused, millele mõelda ja mida arutada: 1. Mitukümmend aastat pärast Nelipühapäeva, ~64-66 m.a.j. vahemikus, kirjutab Peetrus ühes oma kirjas taaskordse tunnistuse: „Meie Issanda Jeesuse Kristuse väge ja tulemist ei ole me teile teatanud mingeid targutavaid müüte jäljendades, vaid me oleme tema suurust näinud oma silmaga.” (2Pt 1:16). Kas Peetruse tunnistus Jeesusest on usaldusväärne? 2. Mis vahe on mugavusel ja põnevusel? Mis vahe on patul ja pühadusel? Mis vahe on õnnelikkusel ja kustumatul rõõmul? Ps 4:8-9. 3. Kes on Jeesus Naatsaretlane? Kas tõepoolest Jumala Kristus – Tõotuste Poeg? 4. Kui üleloomulik andestus on saadaval, siis mis on Sinu järgmine samm?