fbpx Raskustes tugevamaks | Võimaluste Festival 2017 | 3D kogudus

Raskustes tugevamaks | Võimaluste Festival 2017

Vaata filmiklippi: Walking on Water - Son of God Lugemiseks: Matteuse 14:22-33 Kõne põhipunktid: 1. Usaldamine on otsus. 2. Vee peal kõndimine tähendab usaldamist, vee peale jäämine vajab usku. 3. Uppumine ei tähenda, et oled uppunud. 4. Usaldamisest võib tekkida usk. Usust võib tekkida suurem usaldamine. Küsimused, millele mõelda ja mida arutada: 1. Millised on need valdkonnad, kus ma tahaksin ja saaksin Jumalat rohkem usaldada? 2. Mis on olnud sinu elus need kohad, kus oled hakanud nii-öelda uppuma? Kuidas sellistel hetkedel saaksin Jumalat rohkem usaldada? 3. Rasked ajad kasvatavad meid tihti tugevamaks. Kuidas saaksin Jumalat rohkem usaldades tugevamaks? 4. Mida teha, et Jumala tõotustel ja Sõnal veelgi tugevamalt seista ning Temas vähem kahelda?