fbpx Muutused | Uus elu | 3D kogudus

Muutused | Uus elu

Lugemiseks: Jeremija 18:6 „Kas mina ei või teiega teha nõnda nagu see potissepp, oh Iisraeli sugu! ütleb Issand. Vaata, otsekui savi potissepa käes, nõnda olete teie minu käes, Iisraeli sugu! Lisaks soovitame tutvuda Joosepi looga 1. Moosese 37. peatükk kuni 50:26 1. Kuidas oled sa õppinud muutustega kohanema? Kui tunned, et sul on endiselt sellega raskusi, siis jaga neid murekohti teistega. 2. Kas sa oled tundnud, et sinu valikutest muutub ka kellegi teise elu? Kui jah, siis kas ja kuidas on kujundanud see teadmine sinu edasisi valikuid? 3. Too näiteid oma elu suurematest (ka väiksematest) muutustest, mis esialgu olid mõistetamatud, aga tagasi vaadates on õnnistuseks. 4. Kas oskad oma elust tuua näiteid, kui oled pidanud teadlikult kellegi teise pärast ise kannatama?