fbpx Paha mees või Püha mees? | Suvi Markusega | 3D kogudus

Paha mees või Püha mees? | Suvi Markusega

„Kui me tahame, et inimesed Jeesust lähedalt tundma õpiksid, siis ilmselt ei ole masside kõnetamine meie esmane vahend.” Jutluste seeria “Suvi Markusega” 2.osa, teemal „Paha mees või püha mees?” 1. Kuidas Sulle tundub, miks valis Jeesus oma jüngriteks n-ö probleemsed inimesed ja mitte need, kes olid end varem tõestanud Jumala plaani innukate järgijatena? 2. Millistes olukordades oled tundnud kiusatust variseride kombel teiste suhtes üleolevat hoiakut võtta? Millised mõtted või praktikad on aidanud sellega võidelda? 3. Kas Sinu elus on inimesi, kes on oma isikliku eeskuju ja tähenduslike suhetega Sulle Jeesust näidanud? Kui jah, siis meenuta, mismoodi nad seda tegid. 4. Kes võiks olla need 2-3 inimest Sinu ümber, kellega Jeesuse kombel oma elu ja missiooni sügavamalt jagada? Milliseid praktilisi samme saaksid täna nende suunas astuda?