fbpx "Kelle teie ütlete minu olevat?" | Suvi Markusega | 3D kogudus

"Kelle teie ütlete minu olevat?" | Suvi Markusega

„Teekond Jeesuse juurde algab meie valmisolekust tunnistada oma eksimust ja vajadust andestuse järele” Jutluste seeria “Suvi Markusega” 4. osa, teemal „Kelle teie ütlete minu olevat?” Seeriast "Suvi Markusega", mis tutvustab Markuse evangeeliumit: http://piibel.net/#q=mk Aruteluküsimused: 1. Lugege koos Markuse 7.-8. peatükki ja vaadelge, mida Jeesus ütles ja tegi ning kuidas inimesed reageerisid sellele. Mida võiksid nendest olukordadest õppida Jeesuse ja mida inimeste kohta? 2. Kui Jeesus küsiks täna sinult: "Kelle sina arvad minu olevat?", siis kuidas vastaksid? Millel su vastus põhineb? 3. Tänases kõnes kuulsime Peetrusest, kelle tunnistus Jeesusest andis talle kaljukindla identiteedi. Kas oled seda kindlustunnet kogenud ka enda elus? Kui mitte, siis mis võiks olla sinu järgmine samm, et saaksid rajada oma elu kindlale alusele ehk Jeesusele? 4. Milline võiks olla sinu panus, et teised su ümber saaksid ka rajada oma elu Jeesusele? Too välja praktilisi samme, mida saaksid teha.