fbpx Inimesepoeg, kes Sa oled? | Suvi Markusega | 3D kogudus

Inimesepoeg, kes Sa oled? | Suvi Markusega

„Oluline on, mis tuleb esile ka Markuse elus: ta pühendus jüngerlikule elule ja missioonile koos nendega, kes elasid tõeliselt jüngerlikku elu” Jutluste seeria “Suvi Markusega” 1. osa, teemal „Inimesepoeg, kes Sa oled?”. 1. Mida tähendab Sinu jaoks "evangeelium"? Miks? 2. Lugege ja võrrelge erinevate uustestamentlike evangeeliumide avapeatükke. Mille poolest ja miks alustab Markus oma evangeeliumi teistest erinevalt? Mida see Sulle ütleb? 3. Miks esitleb Jeesus iseennast Markuse evangeeliumis (2:10, 28) Inimese Pojana, kui ta juutide (14:61-64) ja roomlaste ülemad (15:39) ta lõpuks Jumala Pojaks tituleerivad? 4. Kui Markuse evangeeliumi 1. ja 2. peatükk kätkeb tõestisündinud lugusid, siis milliseid küsimusi või vastuseid leiad Sina neis peatükkides Jeesuse suhtes? 5. Mida võiksid Sina öelda teistele Jeesuse kohta Markuse evangeeliumi esimese kahe peatüki järgi? Kellele ja kuidas Sa selle sõnumi edasi annaksid?