fbpx Heamajapidajalik suhtumine loodusse | Suur pilt | 3D kogudus

Heamajapidajalik suhtumine loodusse | Suur pilt

1. Miks on üldse oluline mõelda ja rääkida looduskeskkonna teemadel? 2. Mis on kõige kuumemad keskkonnaprobleemid inimkonna ees? 3. Millised moraalsed omadused ja väärtushinnangud on juhtinud inimkäitumist, et oleme jõudnud ökokatastroofi lävele? 4. Milline peaks Piibli järgi olema inimese roll ja tegevus looduse suhtes? Miks pole inimene seda hästi täitnud? Mis aitab meil seda rolli paremini täita? 5. Mida saame me igaüks konkreetselt teha, et looduskeskkond kestaks kõlblikuna ka järgnevatele põlvedele? Millest alustada? Lugemist keskkonna teemal: Globaalsed keskkonnaprobleemid - www.kirikiri.ee/article.php3?id_article=545 Keskkonnaeetika põhimõtted Piiblis http://kjt.ee/2015/08/keskkonnaeetika- pohimotted-piiblis-2/ Videomaterjale: Story of Stuff (jt videod) – https://storyofstuff.org/movies/story-of-stuff/ The Light Bulb Conspiracy – https://youtu.be/e9xmn228HM0