fbpx Konfliktide lahendamine | Suhtlemise ABC | 3D kogudus

Konfliktide lahendamine | Suhtlemise ABC

1. Kas ja milliseid konflikte oled Sina oma elus kogenud? 2. Kuidas on Sind puudutanud konfliktid arenenud? Miks? 3. Mil moel oled Sa püüdnud konflikte lahendada ja mida oled Sa sellest õppinud? 4. Kas ja kuidas võiksid Sa aidata teistel omi konflikte lahendada ja omavahel ära leppida? 5. Mida võiksid Sa edaspidi teisiti teha, et konflikte paremini ennetada või lahendada?