fbpx Kõnelemine | Suhtlemise ABC | 3D kogudus

Kõnelemine | Suhtlemise ABC

1. Kui inimene on teadaolevalt ainus olend, kes suudab õppida end sõnaliselt väljendama, siis mida räägib see meie inimeseks olemise ja inimliku suhtlemisvõime erinevusest võrreldes muu looduga? 2. Kuivõrd räägib Sinu kehakeel (otseselt või kaudselt) kaasa sellega, mida Sa sõnades väljendad? 3. Miks ütleb Piibel, et "alguses oli Sõna"? 4. Kuidas juhivad sõnad inimeste elu? 5. Kuidas võiksid Sina anda inimestele edasi rohkem rõõmusõnumit nii, et see edastaks neile ka enam sõnumit rõõmust?