fbpx Põgenemine | "Su nägu kõlab tuttavalt?" | 3D kogudus

Põgenemine | "Su nägu kõlab tuttavalt?"

1. Mille või kelle eest oled Sina tahtnud või tahaksid põgeneda? Miks? 2. Kas ja miks on Joona lugu kaasajal raskem uskuda kui vanasti? 3. Oled Sa näinud, kuidas keegi võib Jumala abil muutuda? Milliseks võiks inimene muutuda, kui ta tõepoolest laseb end Jumala poolt kujundada ja läkitada? 4. Kuivõrd on Sinu elus olnud teekondi "pimedusse" ja "sügavusse"? Kas ja kuidas oled Sa sealt pääsenud? 5. Kui Jeesus oli tõepoolest Jumala Poeg, siis miks ta tuli "alla inimeste maailma"? Kas ja kuidas see võiks inimesi aidata? 6. Kui Joona põgenemistee päädis palvega, et Jumal ta päästaks, siis mida võiksid Sina oma põgenemisteel Jumalalt paluda? 5. Mis võiks olla meie, kui koguduse, järgmine samm, et Jumala kuningriik võiks kasvada? (Jeesusest rääkimine, kogudusse kutsumine, kogukonna juhtimine).