fbpx Sõda meis ja meie ümber | Sõda ja rahu | 3D kogudus

Sõda meis ja meie ümber | Sõda ja rahu

*Rahvusvahelised pingutused rahu tagamiseks. *Inimese väärtus rahu ja sõja ajal. *Sõda ja rahu meie sees Jutluste seeria “Sõda ja rahu” 1. osa, teemal „Sõda meis ja meie ümber” 1) Kas ja mida teie arvates peaksid riikide juhid tegema rahu tagamiseks ja sõja ära hoidmiseks? 2) Millised on kristliku inimese käsitluse peamised põhimõtted? 3) Miks on sõjas langenud inimese (sõduri) surnukeha väärikas kohtlemine oluline? Milline mõju võiks sellel olla laiemalt ühiskonnale? 4) Milliseid kurjuse vorme (patte) te nimetaksite, mis lõppeks võivad põhjustada sõda? 5) Jumal lahendab patu probleemi saates Jeesuse lunastama inimkonda. Kuidas ohjeldada kurjust (pattu) oma igapäeva elus?