fbpx Millest jutustab piibel? | Piibel 21. sajandil | 3D kogudus

Millest jutustab piibel? | Piibel 21. sajandil

"Mõistes Piibli terviklugu õpime tegelikult tundma Jumalat ennast ja Tema südant inimkonna suhtes. Jumal lõi maailma ja inimesed ning nägi, et see oli hea, kuid inimeste valiku tõttu tuli patt ja surm maailma. Selleks, et päästa inimkond ja maailm, kutsus Jumal missioonile inimesi, kes usaldasid oma elud Tema kätte." Jutluste seeria “Piibel 21.sajandil” 3. osa, teemal „Millest jutustab Piibel?" 1) Millist ühiskonda ja maailma igatseksid Sina täna näha? Mille poole sarnaneb või erineb see Piiblis kirjeldatud Jumala poolt loodud/loodava maailmaga? 2) Valige välja koos kogukonnaga üks isik Matteuse 1:1-7 esitatud nimekirjast ning vaadelge lähemalt tema lugu. Kuidas sai antud isiku elus teoks Jumala plaan? Millised olid tema väljakutsed ja võidud? 3) Milline võiks olla sinu roll Jumala suures loos?