fbpx Mida teeb Püha Vaim? | Püha Vaim | 3D kogudus

Mida teeb Püha Vaim? | Püha Vaim

1. Mida tähendab sinu jaoks, et Jumala Vaim liidab meid Tema perekonna lasteks? Kui sa täna veel ei ole osa Jumala perekonnast, siis mis takistab sind saamaks Jumala lapseks? 2. Kuidas oled sina oma elus kogenud, et Püha Vaim õpetab, juhib, tuletab meelde, lohutab, annab rahu või toob selguse patu kohta? 3. Lugege üheskoos Galaatia 5:16-23 Kuidas erineb Püha Vaim lihalikust vaimust? Kuidas on Jumal sinu elus toonud esile Vaimu vilju? 4. Lugege üheskoos vaimuandidest: Rooma 12:4-8, Eefeslaste 4:11-13, 1 Korintlaste 12:1-11 Mida saame siit õppida vaimuandide kohta? Milliseid vaimuande näete teie oma kogukonna liikmetes? Lugemiseks kirjakohti: Jh 14:16-17, Hb 3:7-8, Jh 15:26, Gl 5:22-23, Ap 1:8, Rm 5:5.