fbpx Kuidas täituda Püha Vaimuga? | Püha Vaim | 3D kogudus

Kuidas täituda Püha Vaimuga? | Püha Vaim

1. Miks rõhutas Jeesus: “Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni veest ja Vaimust, ei saa minna Jumala riiki. Lihast sündinu on liha, ja Vaimust sündinu on vaim. Ära imesta, et ma sulle ütlen: Te peate sündima ülalt!” (Jh 3:5-7)? 2. Kuidas mõista piibellikku üleskutset “Saage täis Vaimu!” (Ef 5:18) ja kuidas me teame, et oleme saanud “täis Vaimu”? 3. Jeesus julgustab meid lapselikus usus ja palves taevase Isa poole pöörduma, et meie elu võiks täituda Püha Vaimuga: “Kui palju enam Isa taevast annab Püha Vaimu neile, kes teda paluvad!” (Lk 11:13) Jagage, palun, oma kogemusi Püha Vaimuga täidetud elust ja olge valmis palvetama nende eest, kes seda veel igatsevad! 4. Miks toonitab apostel Paulus, et “igaühele antakse Vaimu avaldus ühiseks kasuks” (1Kr 12:7) ja et me peame olema “usinad rahusideme kaudu pidama Vaimu antud ühtsust” (Ef 4:3)?