fbpx Tõeline pühendumine | Põhiväärtused | 3D kogudus

Tõeline pühendumine | Põhiväärtused

TÕELINE PÜHENDUMINE - tunneb Jeesust ja Tema õpetust, rakendab seda oma elus ja vastutab oma usulise arengu eest Analüüsi tõelist pühendumist nii laiemalt kui valdkonniti (suhtes Jumalaga, abielus/paarisuhtes, Jeesuse antud missioonil jne). 1. Milline on tõelise pühendumise hind? 2. Milline on tõelise pühendumise tasu? 3. Millises ja milline võiks olla sinu järgmine samm tõelise pühendumise suunas? Lisaks lugemiseks: Lk 14:25-35, mõni tekst Jeesuse ja rikka noormehe loo lõpust (Lk 18:28-30 / Mt 19:27-30 / Mk 10:28-31), lisaks veel Rm 5:2-5, 1Kr 9:24, 1Tm 6:11-12, Hb 12:1-2.