fbpx Julge usk | Põhiväärtused | 3D kogudus

Julge usk | Põhiväärtused

JULGE USK - tunnistab julgelt oma usku Püha Vaimu väes, viib kirglikult ellu Jeesuse antud jüngerlikku misiooni ja on valmis selleks loobuma isiklikust heaolust Loe Piiblist järgmisi kirjakohti: Mt 8:5-13, Mk 6:4-6, Hb 11, 2Kr 5:7 1. Millistes olukordades oled sa elus tundnud, et vajad julget usku ning miks? 2. Mil määral erineb julge usk Jumalasse usust millegi või kellegi muu suhtes? 3. Kas su elus on mingisuguseid Jumala antud tõotusi või enda unistusi, mille puhul on raske säilitada julget usku ning miks?