fbpx Sõnad | Negatiivide ilmutamine | 3D kogudus

Sõnad | Negatiivide ilmutamine

1. Millised sõnad, olgu positiivsed või negatiivsed, mis on Sulle kunagi öeldud, mõjutavad Su elu tänaseni kõige rohkem? Miks? 2. Kuivõrd on meie elu mõjutatud avalikust arvamusest ja ühiskonnas valitsevast ideoloogiast? Kuidas saaksime sellesse positiivselt, mitte negatiivselt suhtuda? 3. Piibel jutustab, kuidas Jeesus vastas teda saatanlikult kiusanud sosinatele toetudes Jumalale ja tema sõnale. Kas ja kuidas oled Sina kurjuse sõnumeid hea sõnumiga võitnud? 4. Piibel ütleb, et „ühtegi nurjatut sõna ärgu tulgu teie suust, vaid rääkige ainult seda, mis on hea teiste ülesehitamiseks, et kuuljad saaksid armu“ (Ef 4:29). Kuidas mõista ja vältida „nurjatut sõna“ ning rääkida „ainult seda, mis on hea“? 5. Lugege ja arutlege, mida õpetab Jeesus Matteuse evangeeliumi 12. peatüki salmides 33-37, kui ta ütleb, et „suu räägib sellest, millest süda on tulvil“? Kuidas võiks Jumala sõna meie südameid ja sõnumeid negatiivsest vabastada ja positiivsemaks muuta?