fbpx Mõtted | Negatiivide ilmutamine | 3D kogudus

Mõtted | Negatiivide ilmutamine

1. Kuidas mõjutavad meie mõtted meie ülejäänud elu? Mismoodi keerulises ja petlikus tunnetemaailmas oma mõtteid hoida parimatena? 2. Mismoodi peaks muutuma meie mõttemaailma tegevus kui teame, et Jumal meie igat üksikust mõtet näeb ja motiivi teab? Mida olulist saame õppida Jeesuse õpetatust Luuka 6:43-45? 3. Millal muutub enesekriitilisus negatiivseks enesekriitilisuseks? Milliseid mõtteid mõtled sina iseendast? 4. Millised mõttemustrid teiste kohta sinu elus ei ole tegelikult positiivsed? Mida saaksid täna teha, et neid muuta? 5. Mis on sinu elus ja mõttemaailmas meeleparandus kohad? Milliseid samme pead täna selleks astuma? 6. Kuidas saab meeleparandus ja meeleuuendus anda meie ellu Jumala igatsetud tulevikku ja lootust?