fbpx Kuidas me armastame kogudust? | Meie | 3D kogudus

Kuidas me armastame kogudust? | Meie

1. Millised on Sinu elu viis kõige suuremat ehk tähtsamat organisatsiooni, gruppi või kooslust? Kas kogudus kuulub nende hulka ja kuidas hindaksid selle rolli ehk suurust oma elus? 2. Kuidas mõistad sina koguduse armastamist? Mida see Sinu jaoks tähendab? 3. Kui oluline on koguduse armastamise juures koguduses käimine, sellest osa saamine, liikmetega suhtlemine? Põhjenda! 4. Kuidas me võiksime kogudust rohkem armastada ja mida saaksime selleks teha? 5. Mis võiks olla meie, kui koguduse, järgmine samm, et Jumala kuningriik võiks kasvada? (Jeesusest rääkimine, kogudusse kutsumine, kogukonna juhtimine).