fbpx Läheduse uuestisünd | Lähedus | 3D kogudus

Läheduse uuestisünd | Lähedus

Gl 3:26-27 - 26 Nüüd te olete kõik usu kaudu Jumala lapsed Kristuses Jeesuses, 27 sest kõik, kes te olete Kristusesse ristitud, olete Kristusega rõivastatud. Rm 6:3-4 - 3 Kas te siis ei tea, et kes me iganes oleme Kristusesse Jeesusesse ristitud, oleme ristitud tema surmasse? 4 Me oleme siis koos temaga maha maetud ristimise kaudu surmasse, et otsekui Kristus on äratatud üles surnuist Isa kirkuse läbi, nõnda võime ka meie käia uues elus. 1Pt 3:21 - Selle võrdkujuna päästab teidki nüüd ristimine, mis ei ole lihaliku rüveduse kõrvaldamine, vaid hea südametunnistuse taotlemine Jumalalt Jeesuse Kristuse ülestõusmise kaudu, Põhitekst Matteuse 3:1-17 #1 - Inimesed igatsevad muutuseid #2 - Ristimine on meeleparandusliku elu tähis #3 - Jumal uuendab meie identiteeti #4 - Jumal igatseb meiega lähedust Küsimused: 1. Kas ja miks (mitte) on minu elus on aset leidnud meeleparandus, mille tunnistuseks on ristimine? 2. Kuidas võiks meeleuuendamine olla minu elustiil ehk rohkemat kui ühekordne otsus? 3. Millise praktilise sammu kaudu saaksin ma teisi inimesi samuti lähedusele Jeesusega inspireerida?