fbpx Läheduse kasv | Lähedus | 3D kogudus

Läheduse kasv | Lähedus

Mathias rääkis vaimulikust kasvust - teekonnast, mis seisab ees igal värskel kristlasel. Lähedus Jumalaga kasvab siis, kui jääme ustavaks ning pühendunuks Temale. Nagu ikka, kostitas Mathias kuulajaid värskete näidetega. Rm 8:5-8 Need, kes elavad loomuse järgi, mõtlevad lihalikke mõtteid, kes aga Vaimu järgi, need Vaimu mõtteid. Sest lihalik mõtteviis on surm, Vaimu mõtteviis aga elu ja rahu; seepärast et lihalik mõtteviis on vaen Jumala vastu, sest ta ei alistu Jumala Seadusele ega suudagi seda. Kes elavad oma loomuse järgi, need ei suuda meeldida Jumalale. Mt 28:20 Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Gl 5:22-25 Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus - millegi niisuguse vastu ei ole Seadus. Jeesuse Kristuse omad on lihaliku loomuse risti löönud koos kirgede ja himudega. Kui me elame Vaimus, siis käigem ka Vaimus! Jk 3:13 Näita hea käitumisega oma tegusid tarkuse tasaduses 2Kr 10 Me purustame iga kõrkuse, mis tõstab end jumalatunnetuse vastu, ja me võtame vangi Kristuse sõnakuulmisse kõik mõtted Põhipunktid: *Me igatseme kestvaid ja kvaliteetseid suhteid - kristlastena võiks meie elu eesmärk olla IGA PÄEV Jumalale lähemale kasvamine *Püha Vaim juhib meid aina lähedasemasse suhtesse Jumalaga, teisalt on meis lihalik loomus, mis selle läheduse vastu võitleb *Kui Sa oled Jeesuse oma ellu vastu võtnud, siis oled sisuliselt astunud püsisuhtesse - kas otsustad lähedust kasvatada, või mängid piiridega? *Püsivas suhtes olles on ikka nii, et iga päev ei saa olla ainult ülevoolav rõõmupäev - on n.ö “aastaajad” ning tuleb ette ka külma talve ning “kuivamisperioode” Küsimused: *Millises elufaasis tunned ennast täna ära - pole veel kristlane, vaimulik beebi, vaimulik teismeline, vaimulik täiskasvanu? Miks või mille põhjal seda ütled? *Kuidas sa mõõdad oma lähedust Jumalaga, st. kui “lähedane” sa täna oled? *Mis hoiab Sind tagasi, et astuda Jumalale samm lähemale? Kas sul on sellega seoses mingi hirm? *Meenuta üks lugu sellest, kuidas mingi suhe sinu elus on lähedasemaks kasvanud