fbpx Läheduse igatsus | Lähedus | 3D kogudus

Läheduse igatsus | Lähedus

Lähedus on võimalik! Läheduse igatsus saab meile selgeks kauguse kaudu Me oleme loodud kogema ja jagama lähedust Miski ei asenda inimlikku lähedust Lähedus on sügav usaldussuhe valmisolekus tunda ja olla tuntud Ükski inimsuhe ei suuda pakkuda 100% lähedust Looja on meile lähemal kui ükski inimene. Meil tuleb end temale vaid avada. “Inimesel ei ole hea üksi olla.” (1Ms 2:18) “Jumal hüüdis Aadamat ning ütles temale: „Kus sa oled?”” (1Ms 3:9) “Teie süüdistaja, kurat, käib ringi nagu möirgav lõvi, otsides, keda neelata.” (1Pt 5:8) “Ei väed, ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie Issandas.” (Rm 8:38-39) "Sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse Püha Vaimu läbi, kes meile on antud.” (Rm 5:5) "Kes te varem olite Jumalast võõrdunud, saanud lähedaseks Kristuse vere läbi. Sest tema on meie rahu, kes on mõlemad liitnud üheks ja lõhkunud maha vaheseina." (Ef 2:13-14) "Ma lähen üles oma Isa ja teie Isa ning oma Jumala ja teie Jumala juurde." (Jh 20:17) "Jääge minusse, ja mina jään teisse." (Jh 15:4) Küsimused mõtlemiseks: 1. Millist lähedust Sina sügavamalt igatsed? 2. Kuidas võib Jeesus inimesi üksteisele ja Jumalale lähendada? 3. Kuidas võiksid Sina end avada lähedasemale suhtele Jeesusega?