fbpx Kultuuril on mõju | Kultuurimuutjad | 3D kogudus

Kultuuril on mõju | Kultuurimuutjad

"Kultuur on see, kui võtame Jumala loodud toored materjalid ja organiseerime nad nii, et sellest tuleb midagi head, ilusat ja tähendusrikast." Jutluste seeria "Kultuurimuutjad" 1. osa, teemal „Kultuuril on mõju”. Aruteluks: 1. Mis on Sinu arvates kultuur? Kuivõrd panid kõnes jagatud mõtted Sind kultuuri uue nurga alt nägema? 2. Milliseid kultuurist tingitud negatiivseid mõjusid oled enda elus märganud? 3. Milline on olnud mõni hiljutine hea kultuurikogemus Sinu jaoks? 4. Milliseid võimalusi näed, et olla "sool ja valgus" ühiskonnas? 5. Kõnes räägiti, et iga looinguline töö on kultuuri loomine ehk toore materjali organiseerimine millekski väärtuslikuks ja tähendusrikkaks. Mis aitaks Sul kultuuri luua koostöös Jumalaga?